درباره ما

درباره گلستان موبایل

صاحب امتیاز: مونس کروکی

گلستان موبایل ابتدا در شبکه های اجتماعی به خرید و فروش می پرداخت . در شهریور ماه 96 تصمیم بر آن شد تا این فروشگاه خود را مجهز به وبسایت فروش محصولات دیجیتال نماید
.